زندگی با طعم فلسفه

نوشته های یک عاشق فلسفه

زندگی با طعم فلسفه

نوشته های یک عاشق فلسفه

فکر کن یه نفر که از نوجونی توی اتوبوس فلسفه می خونده و کلی کلاس میگذاشته،حالا فهمیده که چقدر نفهم بوده